Class schedule

Học phí

Basic - Salsa LA On1 (cho người mới bắt đầu):

  • Đơn: VND 500,000 /6 bài
  • Cặp (1 nam + 1 nữ) VND 850,000 /6 bài

Các lớp Salsa khác:

  • VND 500,000 /5 bài