Inter 2, Salsa On1

Cấp độ: 
Inter 2
Tên khóa học: 
Salsa On1
Ngày bắt đầu: 
T5, 07 Th3 2019 - 07pm to T5, 07 Th3 2019 - 08pm
Thời lượng: 
5 lessons/5 weeks
Học phí: 
500.000VND/5 lessons (not applied for couple)