Inter 1, Salsa On1

Cấp độ: 
Inter 1
Tên khóa học: 
Salsa On1
Ngày bắt đầu: 
T3, 19 Tháng 5 2020 - 07:00pm to 08:00pm
Thời lượng: 
5 lessons/5 weeks
Học phí: 
450.000VND/5 lessons (not applied for couple)