Inter 1, Salsa On1

Cấp độ: 
Inter 1
Tên khóa học: 
Salsa On1
Ngày bắt đầu: 
T4, 02 Th10 2019 - 08:00pm to 09:00pm
Thời lượng: 
5 lessons/5 weeks
Học phí: 
600.000VND/4 lessons (not applied for couple)