Inter 1, Salsa Cuban

Cấp độ: 
Inter 1
Tên khóa học: 
Salsa Cuban
Ngày bắt đầu: 
T3, 04 Th12 2018 - 08pm to T3, 04 Th12 2018 - 09pm
Thời lượng: 
5 lessons/5 weeks
Học phí: 
500.000VND/5 lessons (not applied for couple)