Forever 6, Salsa On1

Cấp độ: 
Forever 6
Tên khóa học: 
Salsa On1
Ngày bắt đầu: 
T4, 17 Th6 2020 - 07:00pm to 08:00pm
Thời lượng: 
5 lessons/5 weeks
Học phí: 
450.000VND/5 lessons (not applied for couple)