Forever 4, Salsa On1

Cấp độ: 
Forever 4
Tên khóa học: 
Salsa On1
Ngày bắt đầu: 
T4, 04 Th3 2020 - 07pm to T4, 04 Th3 2020 - 08pm
Thời lượng: 
5 lessons/5 weeks
Học phí: 
500.000VND/5 lessons (not applied for couple)