Forever 2, Salsa On1

Cấp độ: 
Forever 2
Tên khóa học: 
Salsa On1
Ngày bắt đầu: 
T4, 16 Th10 2019 - 07:00pm to 08:00pm
Thời lượng: 
5 lessons/5 weeks
Học phí: 
600.000VND/4 lessons (not applied for couple)