Basic, Salsa On1

Cấp độ: 
Basic
Tên khóa học: 
Salsa On1
Ngày bắt đầu: 
T3, 11 Tháng 5 2021 - 08:00pm to 09:00pm
Thời lượng: 
6 lessons/6 weeks
Học phí: 
Single: 500.000VND/6 lessons - Couple (1 boy + 1 girl): 850.000VND/6 lessons