Basic, Salsa Cuban

Cấp độ: 
Basic
Tên khóa học: 
Salsa Cuban
Ngày bắt đầu: 
T3, 23 Th10 2018 - 08:00pm to 09:00pm
Thời lượng: 
5 lessons/5 weeks
Học phí: 
600.000VND/4 lessons (not applied for couple)