Adv 1, Ballroom Dance

Cấp độ: 
Adv 1
Tên khóa học: 
Ballroom Dance
Ngày bắt đầu: 
T4, 07 Th11 2018 - 08pm to T4, 07 Th11 2018 - 09pm
Thời lượng: 
5 lessons/5 weeks
Học phí: 
500.000VND/5 lessons (not applied for couple)